#06 WORK IN AMSTERAM

 

    52°22’49.6″N 4°49’54.3″E

Lijn_0.5

Project name: Aldo van Eyck Speelplein Jan Postmahof
Project type: Reinterpretation of heritage playground within protected cityscape, Van Eesteren Quarter
Client: Municipality of Amsterdam, Van Eesteren Museum
Location: Aireystrook, Amsterdam, The Netherlands
Phases: SO, VO, Estetisch DO – BestekscontroleLogo Amsterdam [200px]
Responsibilities: Designer, project leader
Surface: 0,4 ha    
Year: 2016
Notes: Click here for an overview of the whole designrapport 
Lijn_0.25

Collage Jan Postmahof [1200x1000]

Speelplein Jan Postmahof 

Aan de noordzijde van de Burgemeester de Vlugtlaan ligt de Airyestrook. De strook maakt onderdeel uit van het stedelijk vernieuwingsgebied Slotermeer Noord, van het beschermd stadsgezicht “Van Eesterenmuseum”. De woningen in de Aireystrook worden gerenoveerd en verduurzaamd door woningbouwcoöperatie Eigen Haard. Na de renovatie van de woningen volgt de herinrichting van de openbare ruimte. De ontwerpopgave: Een inrichtingsplan voor de ontsluitingsweg, de entreehoven en de speeltuin.

Uitgangspunt bij het ontwerp van de buitenruimte is het versterken van de eenheid van de strook, het wensbeeld is een tuinstedelijke woonbuurt. Ook de speelplek aan de Jan Postmahof is toe aan een opknapbeurt. De speeltuin is een oorspronkelijk ontwerp van de modernistische stadsarchitect Aldo van Eyck. Vanwege de ligging in het beschermd stadsgezicht (“Van Eesterenmuseum”) hebben we gezocht naar een inrichting die zowel modern is als recht doet aan het karakter van het beschermd stadsgezicht. 

Door niet te focussen op verschillen in uitgangpunten tussen beheerders, speelnormen, cultuurhistorische regelgeving en de wensen van aanwonende en gebruikers maar juist in te zetten op het gezamenlijke doel “geen hek om de speelplek” is het gelukt om een speelplein te realiseren die recht doet aan alle belangen.

 

Jan Posmahof 06 R Meek [1200px]

 

Jan Posmahof 05 R Meek [1200px]

 

Jan Posmahof 12 R Meek [1200px]

 

Jan Posmahof 13 R Meek [1200px]

 

Jan Posmahof 14 R Meek [1200px]

 

Jan Posmahof 15 R Meek [1200px]

 

Jan Posmahof 16 R Meek [1200px]

 

Jan Posmahof 17 R Meek [1200px]

 

Jan Posmahof 18 R Meek [1200px]

 

Jan Posmahof 19 R Meek [1200px]

 

Jan Posmahof 20 R Meek [1200px]

 

Lijn_0.25

Lijn_0.5