#05 Work at Bureau B+B

 

 50° 52′ 10.4″N, 6° 03′ 43.2″E 

Lijn_0.5

Project name: Stadspark Kerkrade
Project type: Park design, renovation
Client: Kerkrade municipality
Location: Kerkrade, The Netherlands 
Phases: SO, VO, DO, Bestekscontrole, UitvoeringsbegeleidingLogo_BplusB
Responsibilities: Designer
Surface: 7,5 ha
Year: 2014-2015 (design) 2015-2016 (construction)
Notes: Click here for a link to the project on the B+B website 

Lijn_0.25

Stadspark Kerkrade 01 R Meek [1200px]

Het Stadspark in Kerkrade is gerenoveerd. In de loop der tijd was het park verrommeld. Vervuilde grond creëerde een extra uitdaging. Bureau B+B verplaatste de hertenweide en transformeerde een steilrand naar een amfitheater. De paden zijn verlegd en een verdwenen beek stroomt weer door het park.

Het Stadspark in Kerkrade is aan het begin van de 20ste eeuw aangelegd in een klassieke Engelse landschapsstijl. Er zijn slingerende paden, waterpartijen, boomgroepen en een hertenweide. Een voormalige vuilstort op de locatie zorgt voor een flink hoogteverschil. Het Stadspark is een groene schakel tussen het centrum, de Gaiazoo, kasteel Erenstein en het omringende landschap. Door verschillende toevoegingen en vernieuwingen is het park in de loop der tijd verrommeld. Bureau B+B kreeg de opdracht om er weer een aantrekkelijk geheel van te maken.

 Stadspark Kerkrade 02 R Meek [1200px]

Bureau B+B trof een opgeknipt stadspark aan in Kerkrade. Aan de ene kant blokkeerde de hertenweide de ruimtelijke eenheid, aan de andere kant een steile rand. De hertenweide krijgt een nieuwe plek en de stijlrand is getransformeerd van een obstakel naar een verblijfsplek. Natuurstenen randen creëren terrassen als een amfitheater. De dichte begroeiing is hier geopend, voor een doorzicht van hoog naar laag. Een nieuwe padenstructuur zorgt voor fysieke verbindingen. De entrees zijn duidelijker gemarkeerd, zodat het park een vanzelfsprekende route wordt tussen het centrum, de omliggende wijken en het landschap.

Stadspark Kerkrade 03 R Meek [1200px]

Op de locatie van het Stadspark stroomde vroeger de Nierspringbeek. Door de vuilstort is deze beek ondergronds geraakt. Nu stroomt het water weer zichtbaar door het park. Op het hoogste punt van het ontspringt een ‘bron’, een fontein in een glooiend bassin met stapstenen. Vanuit de ‘bron’ stroomt het water in een goot van kasseien door het park heuvelafwaarts, over de terrassen van de stijlrand. Hoe verder de beek het park instroomt, hoe natuurlijker de waterloop. De beek mondt uit in een vijver op het laagste punt van het park. De beek is een verbindend element en een spelaanleiding. Tegelijkertijd reguleert het de afwatering van de omringende wijken. Bij hevige regen verandert de beek in een woeste stroom.

Stadspark Kerkrade 04 R Meek [1200px]

Op de locatie van het Stadspark stroomde vroeger de Nierspringbeek. Door de vuilstort is deze beek ondergronds geraakt. Nu stroomt het water weer zichtbaar door het park. Op het hoogste punt van het ontspringt een ‘bron’, een fontein in een glooiend bassin met stapstenen. Vanuit de ‘bron’ stroomt het water in een goot van kasseien door het park heuvelafwaarts, over de terrassen van de stijlrand. Hoe verder de beek het park instroomt, hoe natuurlijker de waterloop. De beek mondt uit in een vijver op het laagste punt van het park. De beek is een verbindend element en een spelaanleiding. Tegelijkertijd reguleert het de afwatering van de omringende wijken. Bij hevige regen verandert de beek in een woeste stroom.

Stadspark Kerkrade 05 R Meek [1200px] Stadspark Kerkrade 06 R Meek [1200px] Stadspark Kerkrade 07 R Meek [1200px]

 

Stadspark Kerkrade 08 R Meek [1200px]

Fotografie: Frank Hanswijk

Stadspark Kerkrade 09 R Meek [1200px]

Fotografie: Frank Hanswijk

Stadspark Kerkrade 10 R Meek [1200px]

Fotografie: Frank Hanswijk

Stadspark Kerkrade 11 R Meek [1200px]

Fotografie: Frank Hanswijk

Stadspark Kerkrade 12 R Meek [1200px]

Fotografie: Frank Hanswijk

 

 

 

 52° 04′ 24.0″N, 5° 15′ 15.7″E 

Lijn_0.5

Project name: Zorgbuitenplaats en Zorgbinnentuin Herenwegen, Warande
Project type: Park and garden design, Healthcare
Client: Zorginstelling Warande
Location: Zeist, The Netherlands 
Phases: SO, VO,Logo_BplusB
Responsibilities: Designer
Surface: 11,5 ha
Year: 2012-2016 
Notes: Click here for a link to the project on the B+B website 

Lijn_0.25

Binnentuin buitenplaats 01 R Meek [1200px]

Zorgbuitenplaats Heerewegen, Warande

Wooncentrum Heerewegen is een zorginstelling voor mensen met een psychische- en/of lichamelijke beperking en is gelegen op de Stichtse Lustwarande in Zeist. Bureau B+B ontwikkelde voor deze zorginstelling een stedenbouwkundige visie en de landschappelijke inrichting die een antwoord geven op de veranderingen in de samenleving. Niet alleen vanuit innovaties in de medische / wetenschappelijke wereld maar juist ook vanuit de emotionele belevingswereld van de cliënten. De instelling ligt nu verstopt op het landgoed. De kwaliteiten van de buitenplaats worden nauwelijks benut ten gunste van de kwaliteit van de zorg. In ons ontwerp dient het voormalige buitenplaats Heerewegen als nieuwe identiteitsdrager voor de Warande. De hoofdstructuren van de buitenplaats worden hersteld en zijn gebaseerd op bestaande en nieuwe paden en geïnspireerd op de Engelse Landschapsstijl.

Nieuwe lanen worden aangeplant, monumentale beuken blijven staan en zichtlijnen worden gerealiseerd. Op deze manier ontstaat er een harmonieus geheel van zorg, beleving en de cultuurhistorie. Er wordt een parkachtige setting gecreëerd waarbinnen verschillende ruimtes en gebouwen zijn gesitueerd die tot doel heeft het dagritme van de bewoners, omwonende, de bezoekers en medewerkers te faciliteren. Een nieuw hoofdgebouw gepositioneerd aan de Driebergseweg aan de oude oprijlaan van het landgoed geeft de Warande een nieuw en voornaam gezicht. Het landschap van de buitenplaats is het raamwerk voor verdere ontwikkeling. De lanen, de paden, de bossen en de monumentale bomen bepalen de structuur waarbinnen gebouwen gesitueerd zijn. Het uitbundige groen is het decor, de bestaande en nieuwe gebouwen positioneren zich ondergeschikt tussen dit groen.

Binnentuin buitenplaats 02 R Meek [1200px] Binnentuin buitenplaats 03 R Meek [1200px] Binnentuin buitenplaats 04 R Meek [1200px]

Binnentuin buitenplaats Heerewegen

Door Bureau B+B is samen met Next Architects en Rau Architecten een visie ontwikkeld voor het gehele landgoed met nieuwbouw voor mensen met dementie en renvatie van het bestaande zorghotel. Twee nieuwe woongebouwen vormen samen met bestaande bebouwing het hart van de buitenplaats. We streven naar een zo groot mogelijke bandbreedte en bewegingsvrijheid voor de bewoners met dementie. Dat lichaamsbeweging niet alleen ons lijf maar ook ons brein in conditie houdt, blijkt steeds duidelijker uit wetenschappelijk onderzoek. Door het padensysteem als een continuüm te ontwerpen, bereikt men nooit een einde en kunnen bewoners eindeloos blijven dwalen door de tuin. In tegenstelling tot de bestaande trend van frictieloze en gelijkvloerse oplossingen geloven wij dat binnen de dagelijkse routing van de bewoner fysieke uitdaging en een bepaalde mate van frictie juist noodzakelijk is. Er is hier bewust gekozen voor verschillende gradaties van bewegingsvormen. Er wordt gespeeld met glooiingen in het landschap en kleine hoogteverschillen om bewoners fysiek uit te dagen.

Binnentuin buitenplaats 05 R Meek [1200px]

De begrenzing van de tuin is een element dat zich langs de padenstructuur voegt. Het herbergt een waterpartij en twee lange zitelementen. Doorgangen zijn hierin subtiel en onopvallend vormgegeven en hierdoor is het een vriendelijke afgrenzing mogelijk. Naast beweging is ook de prikkeling van zintuigen essentieel voor onze cognitieve functies. Beleving van licht, geluid en geur prikkelen onze zintuigen en houden daarmee ons brein gezond. De tuin biedt allerlei mogelijkheden om de zintuigen te prikkelen: geurende bloemen, de tactiliteit van planten, het geluid van stromend water, een vlaag wind en de schittering van het zonlicht. Deze beleving kan variëren door de verschillen in seizoenen te benutten wordt de tuin een continue wisselend schouwspel. Het regenwater van de daken van de gebouwen wordt opgevangen en gebruikt voor bewatering van de planten. De tuin biedt speelruimte aan de kinderen van de het kinderdagverblijf – zodat interactie tussen meerdere generaties wordt versterkt. Het dierenverblijf – vormgegeven als moderne vertaling van de oude duiventillen die op de landgoederen stonden – biedt plaats aan de dieren van de instelling.

Binnentuin buitenplaats 06 R Meek [1200px] Binnentuin buitenplaats 07 R Meek [1200px] Binnentuin buitenplaats 08 R Meek [1200px] Binnentuin buitenplaats 09 R Meek [1200px]

Binnentuin buitenplaats 10 R Meek [1200px]

Binnentuin buitenplaats 11 R Meek [1200px]

Binnentuin buitenplaats 12 R Meek [1200px]

Beplantingsbeeld

Net als in de traditionele kloostertuinen, de moestuin en de Engelse tuin, vormen hagen het raamwerk voor de tuin. De hagen geven structuur aan de tuin en bakenen ruimtes af, zodat er een overzichtelijk en herkenbaar beeld ontstaat. Tevens zorgen de hagen voor een wintergroen beeld van de tuin. Binnen de hagen worden er verschillende verschillende sferen gecreëerd. Er worden volgens de antroposofische gedachten geen rechte hoeken gebruikt, maar organische vormen.

De bestaande monumentale beuken enkele dennen en eiken blijven behouden. Naast de bestaande monumentale bomen die in de tuin behouden blijven worden kleinere meerstammig bomen en heesters aangeplant. De bomen en struiken in het plan hebben jaarrond veel moois te bieden. Mede door de kleinschaligheid en fijne vertakkingen en de smakelijke bessen zullen vogels zeker gebruik gaan maken van deze plek van beslotenheid en rust.

Vanuit de hisotorische kloostertuinen en moestuinen worden vanoudsher veel kruiden toegepast. De kruiden hebben een heilzame werking en kunnen door bewoners worden gegeten. Tevens zijn er vele kruiden die heerlijk geuren en daarmee de zintuigen van bewoners prikkelen. De vaste planten zijn terughoudend in kleurgebruik zodat er een harmonisch beeld ontstaat. Gedurende de seizoenen bloeien Er is gekozen voor een overwegend wit bloeiende tuin met blauwe accenten. Daarbij wordt ook gelet op de kleur en vorm van het blad, zoals het heldere groen van hosta’s en citroenmelisse tot het fluweelachtige zilvergrijs van kardoen en salie. Bodembedekkers en een aantrekkelijk assortiment bollen vormen een groen grondvlak met een rustige en natuurlijke uitstraling. De natuurlijke en serene sfeer zorgt voor een herkenbare uitstraling, maar ook een plek waar men zich op zijn gemak voelt.

Binnentuin buitenplaats 13 R Meek [1200px] Binnentuin buitenplaats 14 R Meek [1200px] Binnentuin buitenplaats 15 R Meek [1200px] Binnentuin buitenplaats 16 R Meek [1200px] Binnentuin buitenplaats 17 R Meek [1200px] Binnentuin buitenplaats 18 R Meek [1200px]

 

 

Lijn_0.25
Lijn_0.5