#401 EXCHANGE LANDS OF THE EHS


+51° 58′ 47.60″, +5° 54′ 40.69″

Lijn_0.5

Client: Private initiative, Happyland Collective
Location: The Netherlands
Surface: 22.367 ha (Dienst Landelijk Gebied, Nulmeting op Kaart 2011)
Year: 2011 / 2012
Special details: This project is published on Ruimtevolk.nl and in Landwerk, No. 3, June 2012  

Lijn_0.25

Happyland Collective

Happyland Collective staat sinds 2011 als onafhankelijk platform voor het ontdekken, creëren en realiseren van duurzame samenlevingscondities. Door middel van interactie geeft Happyland Collective belanghebbenden een positie in landschappelijke planvorming, hiermee vormt het collectief een professionele intermediair tussen openbare- en private partijen. In 2011 onderzocht Happyland Collective wat de invloed van de herijking van De Ecologische Hoofdstructuur is op de ruilgronden met als doel om de problematiek bij een breder publiek inzichtelijk te maken en om aandacht te creëren voor de actuele ontwikkelingen. Sinds de crisis komt de maadschappelijke taak van de overheid om natuur te onderhouden steeds meer onder druk te staan. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gaat op de schop en wordt herijkt. Dit heeft een grote impact op de natuurontwikkeling in Nederland en daar wordt momenteel dan ook veel onderzoek naar gedaan. De problematiek van de ruilgronden (ook wel ‘BBL Bezit Buiten Begrenzing EHS’ genoemd) lijkt hierbij echter onderbelicht te blijven. Kijk op Happylandcollective.com voor meer informatie over het collectief en het onderzoek naar ruilgronden.

Ruilgronden concentraties

Eilanden in het landschap

Het totale oppervlakte door de overheid aangekochte ruilgronden is circa 22.367 ha (Dienst Landelijk Gebied, Nulmeting op Kaart 2011). Relatief is dit meer dan twee keer het oppervlak van de Beemster (ca. 7.208 ha) of vijftien keer het Amsterdamse bos (ca. 935 ha) of een strook grond van 500 meter breed van utrecht naar parijs. Deze gronden liggen als eilandjes over heel Nederland verspreid, wat een zeer onpraktisch systeem oplevert. Alhoewel ruigronden veel gemeenschappelijke eigenschappen en overeenkomsten hebben zijn ze ook wisselend van karakter, afhankelijk van het landschap waarin ze liggen. Ruilgronden kunnen niet gemakkelijk als een soort gronden worden gecategoriseerd. Aan de hand van een fotoreportage heb ik getracht deze verschillen inzichtelijk te maken.

ruilgronden collage

 

 

Gemeenschapsgronden

Naast vraagstukken betreft overdracht van eigendommen regie op het verkoopproces en verandering van bestemming, leeft het idee dat de ruilgronden een hoger doel zouden kunnen dienen. De gronden moeten nu eenmaal verkocht worden maar kunnen deze gronden niet weer een maatschappelijk belang dienen? Ze zijn per slot van rekening met gemeenschapsgelden verworven. De huidige economische situatie en decentralisatie brengen de essentie van ‘gemeenschappelijke gronden’ weer terug. Wat zou hiervan het resultaat zijn en is dit wenselijk? Vooral op de grens van het tussenland, op de overgang van stad naar landschap, liggen kansen voor een dergelijke benadering.

Ruilgronden in nederland

 

 

Economisch landschap

Uiteindelijk is het de economische situatie die het landschap altijd al heeft vormgegeven. Ook de huidige crisis biedt kansen voor nieuwe en flexibele ontwikkelingen. Hoe zouden ontwikkelingen kunnen worden ingestoken en welke omstandigheden moeten daarvoor gecreëerd worden? Vragen waar Happyland Collective in het verder onderzoek een antwoord op wil gegeven. Onze zoektocht naar oplossingsrichtingen voor de problematieken van de ruilgronden gaat door.

 

Lijn_0.25

Lijn_0.5