#206 NIEUW[KOOPS] WATERLEVEL

 

+52° 7′ 56.58″, +4° 46′ 17.09″

Lijn_0.5

Client: Municipality Nieuwkoop
Location: Nieuwkoop, The Netherlands
Surface: 13 ha    
Year: 2009
Special details: None

Lijn_0.25

Concept fluctuating waterlevel

In 2009 heb ik een herinrichtingvoorstel gemaakt voor het voormalig kampeerterrein de Roerdomp te Nieuwkoop. Mijn ambitie was het omhoog halen van het waterpeil van de Nieuwkoopse plassen om antwoord te geven op sociaal maatschappelijk problemen zoals het inklinken van de veengebieden en het verbeteren van waterkwaliteit van de plassen. In de huidige situatie word er in de zomer vervuild (nutriëntrijk) water van de oude rijn in de Nieuwkoopse plassen gelaten. Dit zorgt ervoor dat de waterkwaliteit van de Nieuwkoopse plassen dusdanig slecht is dat er in de zomer veel algenontwikkeling plaatsvind en er niet gezwommen kan worden in het water. Doormiddel van het bergen en fluctueren van het waterpeil hoeft er geen vervuild water meer toegelaten te worden hiermee ben ik gaan ontwerpen.

Masterplan

 

In een deeluitwerking heb ik ingezoomd op de spitsen van de veenstroken. Belangrijk bij deze opdracht is de relatie met water en behoud van het groene karakter van de uiteinden van de oude veenstroken Ik werd tijdens mijn bezoek aan het gebied beïnvloed door de sterke wind en de verwoestende werking op de veenstroken. Hier wilde ik wat mee doen. Ik heb er voor gekozen om alle spitsen bloot te stellen aan de wind en het water. Met één spits wil ik de menselijke invloed op de structuur van de veengebieden benadrukken. Dit punt in het ontwerp zou goed kunnen fungeren als ontmoetingspunt. In de zomer, als de waterkwaliteit weer verbeterd is, kan hier gezwommen worden en in de winter zou het gebruikt kunnen worden als vertrekpunt voor schaatsroute.

 

Poster detail design

 

 

 

Lijn_0.25

Lijn_0.5