ABOUT

Lijn_0.5

 

Roeland Meek

Roeland Meek (1986) is opgegroeid in het kleine dorpje Altforst in Gelderland. Op 16-jarige leeftijd verhuisde hij naar Nijmegen waar hij een civieltechnische opleiding tot hovenier heeft gevolgd. Als vakbekwaam hovenier heeft hij zijn studie vervolgd aan de hogeschool Van Hall Larenstein, te Velp, waar hij in 2012 ‘cum laude’ afstudeerde in de richting landschapsarchitectuur. Zijn afstudeer werk ‘Het getijdenlandschap van de Eemsdam’ won in 2013 de IFLA Merrit Award, uitgereikt tijdens het 50ste IFLA Wereldcongres in Nieuw-Zeeland. Na zijn bacheloropleiding is Roeland landschapsarchitectuur aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst gaan studeren, waar hij in 2019 zijn architectuurtitel (MSc) behaald heeft.

 

Roeland werkte als ontwerper onder andere voor H+N+S Landschapsarchitecten, Bureau B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur en voor de dienst Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Sinds oktober 2017 werkt Roeland als landschapsarchitect voor OKRA Landschapsarchitecten BV. Tegelijktijdig zet Roeland zich sinds 2012 als ‘onafhankelijk’ landschapsactivist in voor stichting Koningshof, een stadstuinbouwplatform in de Oostrand van Utrecht (in de periode 2012-2018 als voorzitter). Momenteel is stichting Koningshof uitgegroeid tot een Sociale onderneming genaamd: LAND-Atelier waar Roeland met 3 bevriende landschapsarchitecten mede-eigenaar van is. Het LAND-Atelier zet zich in voor een groene economie waarin innovaties en ontwikkelingen hand in hand gaan met het milieu.

 

Als landschapsarchitect is Roeland geïnteresseerd in het Nederlandse ‘waterlandschap’ en het Nederlandse ‘landbouwlandschap’. Langzamerhand dringt steeds meer het besef door dat vraagstukken op het gebied van voedsel, bodem, biodiversiteit, klimaat, energie, milieu en water nauw verbonden zijn. In de landschapsarchitectuur komen we volgens hem uit een lange traditie van ‘het land naar onze hand zetten’, waarbij de waterhuishouding het beoogde grondgebruik volgt, ofwel: ‘water volgt functie’. Dit Nederlandse ontwateringsbeleid is een belangrijke oorzaak van het huidige monofunctionele voedsellandschap. In zijn optiek zouden natuurlijke condities van water en bodem opnieuw het startpunt moeten vormen om het landschap te verbinden met het gebruik ervan en de mensen die het bewonen of gebruiken. Volgens Roeland zouden we het landschap moeten vormgeven volgens het principe ‘functie volgt water en bodem’.

 

Als ontwerper is Roeland geïnteresseerd in de relatie tussen steden ‘de stad’ en hun achterlanden ‘het landschap’. Door de sterke bevolkingsgroei is deze onderlinge relatie in de afgelopen eeuw ingrijpend veranderd. Toekomstige verstedelijking is in zijn ogen dan ook een uitdagende en inspirerende opgave. Als ontwerper is hij ervan overtuigd dat deze opgave zich niet enkel in de stad uit maar juist ook een nieuwe kijk op ons landschap vraagt en vice versa. Hoe gaan we de stad weer verbinden aan het land en dusdanigvormgeven zodat er op korte termijn inspirerende functionele gebruiksruimtes voor mensen ontstaan die tegelijkertijd op lange termijn bijdragen aan een nieuwe ‘groene’ economie en een gezonde maatschappij?

 

Lijn_0.25

Lijn_0.5